ما تا تحقق کامل خواسته­مان » برداشتن اتهام امنیتی از کلیه فعالیت­های صنفی» و تا تحقق آزادی و برابری برای تمامی بی­صدایان عالم از پای نخواهیم نشست.

پیش درآمد

- با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند.

بازهم دادگاه های حکومتی حکم زندان و شلاق برای کارگران صادر کردند! این بار کارگران معدن بافق به حکم دادگاه اسلامی، به تحمل ضربه های شلاق و زندان محکوم شدند. کارگران معدن بافق در سال گذشته نزدیک به ٥۰ روز دست از کار کشیدند و برای احقاق مطالبات خود و مخالفت با خصوصی سازی معدن، اعتصاب کردند. مبارزۀ متحد این کارگران در مقابل تصمیم ضد کارگری کارفرما، باعث افزایش ابعاد فشار و سرکوب علیه کارگران گردید. سلاح کارگران اتحاد و حمایت خانواده های آنان بود، اما سلاح کارفرما، پلیس و دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی، دادگاه و حمایت دستگاه قضایی حاکم که حکم زندان و شلاق و جریمۀ نقدی برای کارگران صادر می کند. آری سرمایه داران و نهادهای سرکوبگر حامی شان – که نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در رإس آنها قرار دارند -  با وارد کردن انواع اتهام ها به کارگران، به زندانی کردن، شلاق زدن و جریمۀ نقدی کارگران روی می آورند. آنها شیوه های قرون وسطائی و حتی برده دارانۀ تازیانه زدن به کارگران را (تازیانه زدن شکنجه ای بود که بر برده ها اعمال می شد) در دستور روز قرار داده اند تا استثمار و بی حقوقی کامل کارگران را تداوم بخشند.

«ديكتاتورى پرولتاريا » نزد ماركس‏ و انگلس

براى اولين بار در يك سلسله از مقالات ماركس‏ و در نشريه­ای تحت سردبیری او مطرح شده ‏ كه در لندن  انتشار مي­يافت. بعدها این مقالات به کتاب مبارزه طبقاتى در فرانسه 1850-1848 مشهور گشت. اولين مقاله که در ژانويه 1850 به رشته تحرير در آمده بود در  اوائل مارس‏ منتشر شد. اين اصطلاح و معادل آن نه يك بار بلكه سه بار در هر يك از سه فصل تشكيل­دهنده سلسله مقالات، ظاهر شده­اند.

 اين اثر، تلاشی بود که‏ ماركس‏ براى جمع­بندى مفهوم سياسى انقلاب اروپائى 49-1848 به کار بست.ماركس‏ به مثابه ويراستار نشريه اصلى چپ انقلابى نقش‏ فعالى در انقلاب آلمان ایفا کرد و در همان حال از نزديك تحولات طوفانى فرانسه و به ويژه  وين را  تعقيب مي­كرد. انقلاب اكنون به پايان رسيده بود و ماركس‏ به درس­هاى آن مى­انديشيد.

اولین مسئله­ای که باید طرح کرد این است که هنگامي­كه اين اصطلاح  براى اولين بار در بهار 1850 ظاهر شد معناى آن براى ماركس‏ و خوانندگان هم دوره­اش‏ چه بود؟

اجرای  احکام شلاق و زندان و جریمه برای کارگران حق خواه و معترض معدن آق دره در حالی به اجرا در می آید که این زحمت کشان از اعماق تونل های تنگ و تاریک زمین برای معاش خود تلاش میکنند  و با توجه به کارسخت و مشقت آوری که در مقابل مزد ناجیزی انجام می دهند باز هم کارفرما در مقابل اعتراض کارگران نسبت به حق و حقوقشان، دست به اخراج فله ای این کارگران زده و در سال گذشته بیش از ۳۵۰تن ازاین کارگران را به بهانه تعدیل نیرو از کارشان بیکار شده اند،

پیش درآمد

- در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند. ولی از بین این انقلابات به قول اکثریت عظیمی از مورخین ، سه انقلاب ( انقلاب کبیر فرانسه در 1789، انقلاب اکتبر 1917 در روسیه و ا نقلاب چین در 1949 ) بیشتر از دیگر انقلابات و دگردیسی ها در زندگی بشر تاثیر گذار و دارای ارزش های جهانشمول بوده اند . از میان این سه انقلاب بزرگ ، دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب چین  در قرن بیستم در کشورهای دربند پیرامونی جنوب و در بحبوحه فراز امپریالیسم درعصر و مرحله سرمایه داری انحصاری ، به وقوع پیوسته اند. در این نوشتار کوتاه به بررسی چندین آموزه تاریخی پیرامون این دو انقلاب ، می پردازیم.

خجسته باد جشن اول ماه مه« روز جنبش جهانی کارگران»

 

شرایط زندگی کارگران ایالات متحده امریکا در اواخر قرن نوزدهم بسیار اسفناک بود. دستمزد آنان ناچیز و ساعات کارشان از 12 ساعت هم بیشتر بود. جنبش کارگران در آن سالها برای دستیابی به حقوق حداقلی اوج می گرفت. در کارخانه صنایع کشاورزی شیکاگو در سال 1886 تظاهرات وسیعی برپاشد. مطالبه کارگران، پائین آوردن ساعات کار روزانه از 12 ساعت به هشت ساعت و برخی امتیازات رفاهی دیگر بود. این تظاهرات به خون کشیده شد؛ در ضمن اینکه کارگران نیز به ابزار قهر توسل یافتند.از دو طرف تعدادی کشته شدند. کارفرمایان به وحشت افتادند و عقب نشتند. کارگران با بکار بردن قهر به پیروزهایی دست یافتند که تاکنون سابقه نداشت.

جنبش کارگران شیکاگو نه تنها برای کارگران امریکا، که برای کارگران سایر کشور های صنعتی امیدوار کننده بود. شعار« کارگران متحد شوید » در سراسر جهان عمومیت یافت. افق پیروزی از دور نمایان شد.

کنگره افتتاحیه انتر ناسیونال دوم که در سال 1889 برقرار گشت، تحیلی از پیکار کارگران به عمل آورد و روز اول  ماه مه را به عنوان « روز جنبش کارگران » اعلام کرد. برای نخستین بار اول ماه مه 1890 در سراسر کشورهای صنعتی « روز اعتراض و بزرگداشت » برپا شد که با تظاهرات و اعتصابات وسیع همراه بود. از آن پس تا به امروز تظاهرات ها و گردهمايی های اول ماه مه به عنوان روز جنبش، روز همبستگی کارگران و زحمتکشان شناخته و برگزار می شود. این دوام تاریخی طولانی مدیون جنبش بین المللی کمونیست ها ست که پیوسته آن را گرامی داشته و به رغم فشار، اختناق  دشمنان طبقاتی، پرچم اول ماه مه را تا کنون برافراشته نگاه داشته اند.

مبارزه ای که در اعماق جامعه جاری است، نابود شدنی نیست!

دوشادوش هم، متحد و متشکل علیه ستم و استثمار

نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ دائمی فقر، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع زیست رانده است. این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش، هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده های زحمتکش را  به فاجعه کشانده است.

«راه حل اقتصادی» طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری در این شرایط عبارتند: از تشدید باز هم بیشتر استثمار کارگران و ستم بر آنان برای افزایش ارزش اضافی حاصل از کارِ کارگران و انداختن بار بحران به دوش آنها، بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی طبقۀ کارگر، تعطیل کردن یک رشته بنگاه ها و مؤسساتی که سودآوری شان را «کافی» نمی دانند و افزودن بر خیل بیکاران تا از این طریق زمینه های از سرگیری فعالیت برای بزرگترین بنگاه ها که توانائی ادامۀ حیات دارند آماده شود. بزرگترین قدرت های سرمایه داری می کوشند این الگو را بر همۀ کشورها تحمیل کنند.

چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟! – سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی.
بیش از سه دهه است که کارگران ایران در یک مصاف دائم و همیشگی از طرف قوانین سرمایه داری حاکم ، معیشت و زندگی شان تحت فشارها وتنگناهای مختلف قرار داشته است. از تحمیل دستمزدهای چندبرابر زیرخط فقرگرفته تا پرداخت نکردن بموقع دستمزدها، به مخاطره انداختن امنیت شغلی ودغدغه همیشگی با قراردادهای موقت و سفید امضاء، بوجودآمدن شرایط نا ایمن و قربانی دادن‌های ناشی از حوادث درمحیط های کار، گسترش پیمانکاریها و شرکتهای واسطه ای وتسلط آنها بر معیشت کارگران، بیکارکردن روزافزون کارگران و ایجاد یک لشکر بیکاری چندمیلیونی با تبعات ویرانگراجتماعی، بوجودآمدن نسلی از کودکان کار و خیابان برای استثماری بیرحمانه در شرایط بی پناهی و بیحقوقی کامل، وبسیاری مصائب طاقت فرسای دیگر ، نمونه هائی هستند از آنچه که طی این دوران بر سر طبقه کارگر ایران آمده است.

 

مرکز دروپال ایران