یکشنبه , 23 نوامبر 2014
  • اخباروگزارشات کارگری۱آذر۱۳۹۳

    اخباروگزارشات کارگری۱آذر۱۳۹۳ - اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالباتمعوقه کارفرما برای ایجادجوورعبووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد - تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی - عدم پرداخت۳ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان - بازار «آزاد»؛ علیه حقوق کودکان - مرگ دردناک یکی ازکارکنان راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقهکارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز ۲ کارگر دیگر شاغل در بخشحفاری را به دلیل آنچه کارگران«پیگیری مطالبات معوقه ۵ ماه گذشته همکارانشان» می‌خواننداخراج کرد. شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعاتاخیر پی گیر مطالبات خود وسایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که درمرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شاناخراج شده‌اند. به ... بیشتر بخوانید »
  • اخباروگزارشات کارگری۳۰آبان۱۳۹۳

  • اخباروگزارشات کارگری۲۹آبان۱۳۹۳

  • اخباروگزارشات کارگری۲۸آبان۱۳۹۳

  • اخباروگزارشات کارگری۲۷آبان۱۳۹۳